2 maj 
 Sista dagen att lämna in deklarationen.
3 maj
Extra inbetalning ska sitta på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta i fall kvarskatten blir högst 20.000 kronor. Från den 4 maj räknas ränta.
31 maj
Sista dagen för utlandsboende att lämna sin inkomstdeklaration för inkomståret 2011.
7 juni
Skattepengarna börjar betalas ut till många löntagare, pensionärer och enskilda näringsidkare som uppfyller följande krav:
  • Deklarerat via internet, sms eller telefon senast 2 maj.
  • Anmält sitt bankkonto för skatteåterbäring senast 2 maj.
  • Ska få pengar tillbaka enligt slutskattebeskedet som skickas ut i juni
Slutskattebeskedet ska vara utskickat senast den 20 juni till den som uppfyller kraven ovan.
8-17 augusti
 Skattepengarna betalas ut till den löntagare eller pensionär som inte får beskedet i juni.
5-14 september
Skattepengarna betalas till den löntagare eller pensionär vars deklarationer inte är färdiggranskade av Skatteverket i augusti.
12 november
Kom slutskattebeskedet i augusti ska inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto 12 november.
12 december
Kom slutskattebeskedet i september ska inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto 12 november.
17 december
Sista dag att skicka ut slutskattebesked till den som ännu inte fått det.
12 mars 2013
Sista dag att betala underskott på skattekontot.

skatterverket.se