onsdag 26 september 2012

Praktikplats pa ambassaden i Moskva

Fran ambassadens hemsida kommer denna information. 

Praktikplats på Sveriges ambassad i Moskva våren 2013

Är du student, svensk medborgare, och har intresse för Ryssland och utrikespolitik? Ansök om praktik hos oss!
Myndigheten: Ambassaden i Moskva är en av Sveriges största bilaterala utlandsmyndigheter med ett 70-tal anställda varav ca 30 utsända från Sverige. Ambassadens ansvarsområde spänner över samtliga utrikesförvaltningens verksamhetsgrenar: utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete, handelspolitik, konsulära och civilrättsliga frågor, folkrätt och mänskliga rättigheter, asyl- och migrationspolitik, export- och investeringsfrämjande samt information om Sverige i utlandet och kulturfrågor.
Las mer har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar