onsdag 18 april 2012

Ambassadnytt...

Visumansökningar till Svenska Ambassaden har ny address:

Viktiga förändringar för viseringssökande

Från och med den 17 februari 2012 hänvisas den som vill ansöka om svensk Schengenvisering till det svenska viseringscentret på ulitsa Susjtjevskij Val 31 i Moskva. 
 
Centret kommer att ta emot ansökningarna och lämna ut beviljade viseringar. Ambassaden kommer dock fortfarande att fatta beslut i samtliga ärenden. Handläggningstiden för viseringar från ryska medborgare kommer i normalfallet att vara tre dagar. Under våren kommer svenska viseringscentra att öppna i fler ryska städer. Ambassaden kommer kontinuerligt att informera om detta.
Följande kategorier av sökande SKALL dock fortfarande vända sig direkt till ambassaden med sina ansökningar.
• Sökande som ansöker om brådskande visum (24 h). Observera att den sökande måste inställa sig personligen vid ambassaden.
• Sökande ur en officiell delegation från federal eller regional myndighet som skall avlägga besök av officiell karaktär i Sverige
• Sökande som ansöker om nationell visering (D-visering)
• Sökande som vill ha ett giltigt visum ”överflyttat” från ett makulerat pass
Övriga kategorier av viseringssökande kan dock även de välja att ansöka om visering direkt vid ambassaden. De måste då boka tid för att lämna in sina ansökningar. Det kommer endast att finnas ett begränsat antal tider varje dag och tidsbokning sker via viseringscentrets infonummer +7 495 668 1494. Tider kan bokas från och med den 14 februari. Tidsbokning kan ej ske genom ambassadens ordinarie infonummer.
Personer som ansöker om annan typ av tillstånd än Schengenvisering berörs inte av förändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar