tisdag 24 april 2012

SWEA Internationals tre stipendiater

Operasångerskan Sanna Gibbs är årets Paskell-stipendiat New York, USA, 2012-04-21

Så länge hon kan minnas har 26-åriga Sanna Gibbs sjungit - och hennes vägval har formats därefter.

På gymnasiet gick hon musikalprogrammet i Sandviken utanför hemstaden Gävle och började på musikalutbildningen i Stockholm 2008. Efter ett läsår tog sången en ny riktning när hon med hjälp av sin sångpedagog började sjunga opera. Hon ansökte och kom in på den förberedande utbildningen på Operastudio 67. Hösten 2011 påbörjade hon det treåriga operasångarprogrammet på Operahögskolan.

Stipendiet på USD 10 000 kommer hon att använda till att köpa studiematerial, men också till sånglektioner, master classes och workshops - och kanske även språklektioner.
- Nu vill jag få in grundtekniken. Sedan vill jag bara fortsätta att utvecklas och växa som sångerska. Jag skulle vilja jobba både här hemma och utomlands, säger Sanna Gibbs om framtiden.

Stipendiesumman är USD 10 000. Den officiella stipendieutdelningen kommer att äga rum i Stockholm i augusti 2012.

Sigrid Paskells stipendium inom Scenkonsterna 2012 - juryns motivering
Sanna Gibbs får utmärkelsen för sin lovande och mycket tilltalande sopranröst, välkontrollerade ton, eleganta framtoning och naturliga musicerande.


Stipendium för forskning av ryska fredsaktörer - Annelie Schlaug, doktorand
New York 2012-04-21

Doktoranden Annelie Schlaug tilldelas i år Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Det gör hon för sin forskning och avhandlingen "Peacebuilding as Spacemaking".

38-åriga Annelie Schlaug kommer ursprungligen från Vingåker i Södermanlands län och har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier. Hennes stora språkintresse ledde henne till Moskva 1998. Där kom hon bland annat att arbeta som lektor i svenska språket vid Moskvas statliga universitet och vid det Ryska statliga humanistiska universitetet.

Från Moskva har Annelie Schlaug även arbetat med politiska val - och främst kvinnors rättigheter - i olika länder. Hon var bland annat anställd av Kvinna till Kvinna i Georgien mellan 2008-2009, fram till att tjänsten på grund av den väpnade konflikten upphörde.
Våren 2011 påbörjade hon sin doktorandutbildning i statsvetenskap vid Lund universitet och Malmö högskola.

Syftet med hennes avhandling är att undersöka hur aktörer som arbetar för ett fredligt mångkulturellt samhälle på gräsrotsnivå i och omkring Ryssland, med fokus på norra och södra Kaukasus, skapar och behåller handlingsutrymme - dels i förhållande till andra aktörer, som regionala eliter och externa biståndsgivare, dels sinsemellan med hänsyn till exempelvis etnicitet och kön.

Den färdiga studien ska kunna ge kunskap om lämpliga former för de insatser som krävs av externa aktörer, som till exempel biståndsgivare, i arbetet för fredskultur och dialog i Kaukasus och liknande konfliktområden.

Stipendiesumman är USD 10 000. Den officiella stipendieutdelningen kommer att äga rum vid SWEAs sommarmiddag i Helsingborg den 9 augusti 2012.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer - juryns motivering:
Annelie Schlaug får utmärkelsen för sin forskning i konflikthantering i mångkulturella samhällen samt för sin systematiska analys av dialogen som arbetsredskap i samband med konflikthantering.Svensk miljöretorik i fokus för årets litteraturstipendiat - Dominic Matthew Hinde
New York 2012-04-21

SWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2012 tilldelas Dominic Matthew Hinde för hans avhandling "The Rhetoric of the Environment in Sweden".

Hinde bedriver sina doktorandstudier vid University of Edinburghs Division of Scandinavian Studies medan han också står i nära kontakt med avdelningen för retorik inom den litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Genom analys av pressmaterial och politiska dokument behandlar avhandlingen den retorik som används i samband med svensk miljödebatt och bygger på tre stora miljöfrågor från 70-talet till nutid.

Avhandlingen avser att visa hur miljöfrågor diskuteras och hur diskussionen i längden påverkar och återspeglar samhällets vilja att behandla denna typ av konflikter. Den berör frågor som för närvarande inte har utforskats systematiskt, trots Sveriges erkända status som ett av världens mest miljömedvetna länder, och förväntas ge ett nytt perspektiv på Sverige som klargör den avgörande påverkan på politikens inriktning som utövas av retoriken i bruk bland politiker, bevakande journalister och debattörer.

Dominic Hinde är född 1987 och uppvuxen utanför London. Hans intresse för Sverige började tidigt. Hans pappa hade konsultuppdrag i Sverige och tog med familjen på resor. Från början var det musiken och naturen som drog men med tiden blev Dominic alltmer intresserad av nordiska författare, politiken och samhället.

Han är politiskt aktiv i miljörörelsen i Edinburgh, översätter från nordiska språk till engelska och frilansar som skribent för olika tidningar. På fritiden ägnar har sig åt vandring och klättring. Han spelar även fotboll i ett amatörlag.

Stipendiesumman är USD 10 000. Den officiella stipendieutdelningen kommer att äga rum vid SWEAs Sommarmiddag i Helsingborg den 9 augusti 2012.

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2012
- juryns motivering
Dominic Matthew Hinde får utmärkelsen för sin forskning och analys av retoriken i journalistiskt material och politiska dokument kring svensk miljödebatt från 70-talet till i dag.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar