onsdag 18 april 2012

Ledig tjänst på ambassaden

Ledig tjänst som miljöteknikfrämjare

© Swedish Trade Council / Symbio City
Ambassaden i Moskva har miljöteknik som en huvudprioritering inom sitt aktiva främjande. En särskild tjänst för att främja detta har inrättats i Moskva av Exportrådet.
Den kommer att inordnas i ambassadens ekonomiska avdelning och ha hela Ryssland som sitt arbetsområde. Huvudfokus kommer att ligga på koordination av olika aktörer på såväl svensk som rysk sida och att få till stånd konkreta affärsmöjligheter.
Mer information om tjänsten finns i utlysningen på Exportrådets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar