torsdag 10 maj 2012

Tack till avgående Åsa-Lena


Vid SWEA Internationals årsmöte i New York den 21 april avtackades Åsa-Lena Lööf varmt och innerligt för de sju år hon suttit i den Internationella styrelsen för SWEA. Åsa-Lena var först vice ordförande i två år och därefter internationell ordförande i hela fem år!

Nedan följer det fina tack som Margaret Sikkens Ahlqvist, vår nya internationella ordförande riktade till Åsa-Lena.  

Tack kära Åsa-Lena,

Vi vet alla att Åsa-Lena lagt ner otroligt mycket tid och kraft på att leda vår förening vilket hon lyckats med på ett föredömligt sätt.  Alla som har haft glädjen att träffa Åsa Lena har mötts av hennes sakliga effektivitet och vänliga utstrålning; en glad och trygg person vid rodret.

Åsa-Lenas fokus från dag ett har varit att säkerställa SWEAs framtid genom att ge organisationen en stabil administrativ grund med rutiner som möjliggör för nya krafter att avlösa varandra i styrelsen utan att SWEA tappar fart och riktning. 


Ett varmt tack från oss alla för din frikostighet med tid, ork och nit. SWEA ser fram emot din fortsatta medverkan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar