onsdag 23 maj 2012

Ambassaden kommenterar...

Denna text kommer från den svenska ambassadens hemsida.. 

Om påståenden i ryska massmedia om ambassadens verksamhet

Med anledning av de anklagelser som ryska media riktat mot ambassaden, dess medarbetare och verksamhet vill Sveriges ambassad i Moskva än en gång klarlägga följande:
Ambassaden avvisar kategoriskt de grundlösa påståendena om att ambassaden och dess medarbetare ägnar sig åt olovlig verksamhet.
Det är en självklar och naturlig del av varje ambassads verksamhet att upprätthålla kontakter med politiska företrädare från såväl regeringssidan som oppositionen. Att svenska företrädare uppenbarligen avlyssnats och smygfilmats i sitt utövande av normala arbetsuppgifter är anmärkningsvärt.
Ambassadens kontakter med det civila samhället sker öppet, enligt god diplomatisk sed och i överensstämmelse med bland annat den mellan Sverige och Ryssland undertecknade deklarationen om partnerskap för modernisering, som framhåller vikten av att utveckla demokratin och stödja det civila samhällets utveckling.
Sverige har genom Sida (Swedish International Development Agency) alltsedan 1991 aktivt engagerat sig i Rysslands utveckling. Sidas nuvarande verksamhet i Ryssland finns redovisad i det offentliga dokumentet ''Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland'', antaget som bilaga till regeringsbeslut 2010-09-23.

Svensk minister deltar i Raoul Wallenbergvecka i Moskva

Pressmeddelande 17 maj 2012, ambassaden i Moskva. Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg, känd för att ha räddat tioutusentals judar i Budapest undan Förintelsen, skulle i år ha fyllt 100 år. Detta jubileum uppmärksammas över hela världen under 2012. I mer än 45 länder genomförs olika aktiviteter för att hedra hans minne.
Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg, känd för att ha räddat tioutusentals judar i Budapest undan Förintelsen, skulle i år ha fyllt 100 år. Detta jubileum uppmärksammas över hela världen under 2012. I mer än 45 länder genomförs olika aktiviteter för att hedra hans minne.
Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inviger den 29 maj Svenska institutets vandringsutställning "To me there´s no other choice - Raoul Wallenberg 1912-2012" i Moskva. Utställningen är tänkt som utgångspunkt för dialog kring frågor om tolerans, demokrati och civilkurage. Invigningen ingår i en Wallenbergvecka, som pågår från den 28 maj till 1 juni och bland annat innehåller en forskarkonferens, metodikseminarium, föreläsningar, filmvisningar och en öppen presskonferens kring möjligheterna att få klarhet i Raoul Wallenbergs öde. Wallenbergveckan är ett samarbete mellan Institutet för allmän historia vid Ryska vetenskapsakademin, Sacharovmuseet, informations- och analysportalen polit.ru, människorättsorganisationen Memorial samt de amerikanska, israeliska, ungerska och svenska ambassaderna. Projektet genomförs med anledning av året Raoul Wallenberg 2012.
Presstillfällen planeras till den 29 maj i samband med den öppna presskonferensen "Går det att få klarhet i fallet Wallenberg?" på Memorial samt under pressvisningen av Wallenbergutställningen på Sacharovmuseet samma dag.

Kontakt:
Sveriges ambassad i Moskva: Telefon: +7 495 937 92 00, E-post: moscow.sweinfo@foreign.ministry.se. Program för Wallenbergveckan finns på ambassadens webbsida www.sweden.ru
Respektive arrangör svarar för sina presskontakter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar