söndag 6 maj 2012

SWEAs grundare Agneta Nilsson blir Chairman Emeritus

Vid årsmötet i New York framförde Agneta Nilsson, SWEA Internationals grundare, till styrelsen att hon vill träda tillbaka från sin post som aktiv styrelseledamot i SWEA International, men att hon önskar fortsätta att nära följa styrelsens arbete, bli fortlöpande informerad om alla ärenden på dagordningen och alla styrelsebeslut, närvara vid årsmöten och emellanåt andra styrelsemöten samt bidra med råd och stöd i en roll utan rösträtt.

Vidare önskar Agneta fortsätta att vara aktivt engagerad i specifika projekt som hon från tid till annan gör upp med styrelsen om och får dess samtycke till.

SWEAs styrelse har därför enhälligt beslutat att bejaka Agnetas ovan beskrivna önskemål samt att tilldela henne en honorärtitel och utse henne till Chairman Emeritus (Chairman Emeritus) i SWEA International från och med den 21 april 2012;

- för hennes hängivna arbete som grundare och styrelseledamot under 33 år;

- för hennes ovärderliga, aldrig sinande engagemang och medverkan i SWEAs utveckling;

- och för att hon gjort SWEA delaktigt av sin enastående visionära, kreativa och inspirerande förmåga till gagn för främjandet av svensk kultur och tradition i världen och initierat vår världsvida vänskap.

Fotnot: Emeritus är en titel som används i kombination med en annan titel när någon gått i pension eller dragit sig tillbaka från post. Det betecknar att de alltjämt har vissa skyldigheter och rättigheter knutna till den tidigare verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar