Genom att jämföra antalet sökta patent per invånare, öppenhet, tolerans och andelen sysselsatta i kreativa yrken har Martin Prosperity Institute i Kanada listat världens mest kreativa länder, skriver Metro.
Sverige hamnar i topp följt av USA, Finland och Danmark. Norge kommer på åttonde plats, Storbritannien på 13:e ochTyskland på 15:e plats. 82 länder finns med på listan.
Rapporten bygger på den kanadensiske forskaren Richard Floridas teorier om de tre t:na: teknik, tolerans och talang.
Kreativitetsindexet är nära förknippat med konventionella mått som ekonomisk produktivitet och konkurrenskraft. Enligt rapporten har länder med ett högt värde på kreativitetsskalan inte bara god ekonomisk tillväxt utan också lyckligare invånare.
Länder som ligger högt upp på listan är också mer jämlika. Resultaten från Martin Prosperity Institutes rapport antyder att det finns två vägar att gå, heter det i pressmeddelandet från institutet.
Det finns dels länder som USA och Storbritannien där produktiviteten och konkurrenskraften är hög men där det är sämre ställt med jämställdheten.
Dels finns länder som exempelvis Sverige och Norge som har hög produktivitet och god konkurrenskraft samt ett mer jämställt samhälle.
"Det antyder att det existerar en väg till hållbart välstånd där frukterna av de ekonomiska framgångarna delas allmänt", heter det i rapporten.
Sverige ligger alltså i topp medan Kambodja hamnar på listans sista, 82:a, plats efter Indonesien och Pakistan.
Trots en snabb tillväxt lyckas inte BRIK-länderna nå toppen på listan, skriver rapportförfattarna. Ryssland kommer på plats 31, Brasilien på 46:e plats, Indien på plats 50 och Kina på 58:e plats.
Det globala kreativitetsindexet introducerades 2004.