tisdag 9 oktober 2012

Onsdag 10:e kl 19 pa Scandi

Onsdag 10/10 kl 19 - 'Svarta hål i rymden' - mycket
spännande föreläsning
med Linnea Hjalmarsdotter, forskare i astrofysik vid MGU
Linnea Hjalmarsdotter, med en doktorsexamen i astrofysik i bagaget fran Sverige har under flera ars tid arbetat och forskat inom amnnet astrofysk vid det ryska statliga universitetet MGU i Moskva. Alla har hort talas om de svarta halen i rymden dar naturens vanliga lagar satts ur spel. Men vad ar egentligen ett svart hal? Och hur har de uppkommit? Kommer till och med jorden en dag att slukas av ett svart hal?
Som vanligt samlas vi i Valvrummet pa Restaurang Scandinavia dar var och en sjalv bestaller nagot att dricka och ev nagot att ata.
Varmt Valkomna till en intressant kvall!
Anmalan till Anna Gustafson Bril senast samma dag, ordfsweamoskva@gmail.com
8 916 102 75 31
Restaurang Scandinavia, Mal Palashevsky Per 7, Metro: Pushkinskaya

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar