tisdag 12 juli 2011

Rapport om mänskliga rättigheter i Ryssland

Rapporten om situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland 2010 som Tove Grönberg har författat ligger nu på UDs hemsida för mänskliga rättigheter - kika in på den och läs om vad som hänt inom detta område i Ryssland under 2010. Länken är här.


Utrikesdepartementet har återigen granskat läget för de mänskliga rättigheterna världen över. Granskningen från 2010 har resulterat i 188 rapporter från lika många länder och idag, 7 juli klockan 13.00, offentliggörs de på regeringens webbsida för mänskliga rättigheter. I samband med lanseringen anordnas ett seminarium i Almedalen där både utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson deltar för att diskutera hur de mänskliga rättigheterna utvecklas och vad Sverige kan göra.
UD sammanställer rapporter om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i alla världens länder. Sedan 2003 är rapporterna offentliga och kan läsas på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, www.manskligarattigheter.se.
Granskningen från 2010 har resulterat i 188 rapporter från lika många länder. Rapporterna redovisar läget för mänskliga rättigheter i alla dessa länder och sammanfattar utmaningar som de står inför i arbetet för demokrati, rättsstatsprinciper och respekt för de mänskliga rättigheterna i en värld som snabbt förändras.
I varje rapport finns en genomgång av läget för de mänskliga rättigheterna utifrån olika rubriker som till exempel rätten till bästa uppnåeliga hälsa, rätten till utbildning och rättigheter för HBT-personer och minoritetsgrupper. Rapporterna speglar den höga prioritet som regeringen och UD fäster vid respekten för mänskliga rättigheter. Sverige och USA är de enda staterna i världen som skriver offentliga rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i världens länder.
Rapporterna offentliggörs idag, den 7 juli, och i samband med lanseringen anordnar UD ett seminarium i Almedalen om mänskliga rättigheter. Där medverkar både utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson som under ledning av Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, Hans Dahlgren, kommer att diskutera utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i världens länder och vad Sverige kan göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar