fredag 7 september 2012

Organisationer som hjalper barnhemsbarn ut i samhallet

I dag fanns en bra och intressant artikel i MT om vilka organisationer som hjalper de ca 20 000 barnhemsbarn som varje ar lamnar institutioner och ska starta ett 'vanligt' liv ute i det ryska samhallet. For manga av dessa vantar problem som de inte alltid har redskap eller kunskap att losa. Darfor finns det numer en hel del frivilliga organisationer som hjalper dem att lara sig fardigheter sa att de battre klarar av livet efter sin uppvaxt pa barnhem. 

How to Help Orphans to Adapt to Life Outside 

Flera av dessa organisationer far ekonomisk hjalp av var egen Drottnings valgorenhetsorganisation, World Childhood Foundation - las mer om Childhood pa deras hemsida. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar