torsdag 7 juni 2012

Veronika Bard Bringéus NY ambassadör i Moskva

Veronika Bard Bringeus
Till hösten får vi en ny kvinnlig ambassadör här i Moskva...

Välkommen till Moskva Veronika!

Bard Bringéus är för närvarande chef för Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) med ställning som ambassadör. Bard Bringéus har tidigare bl.a. tjänstgjort på ambassaderna i London, Moskva och Bonn och på statsrådsberedningen. Veronika Bard Bringéus tillträder sin nya befattning hösten 2012.

Text o foto: regeringen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar