torsdag 2 maj 2013

Svenskundervisning på distans - start i september 2013!

I kväll hade vi infomöte om svenskundervisningen för barn i åk 1-5. Dvs i svenska språket med kunskapsmål enligt den svenska läroplanen. Christian Benjaminsson (lärare med behörighet i bl a svenska för barn i årskurser 1 tom 7) och Göran Holm, rektor och lärare (matte, no) båda till vardags anställda vid SSIM, Moskvas egen svenska skola är mycket entusiastiska till detta projekt där vi i Moskva blir pilotverksamhet under läsår 2013-14. Projektet drivs helt separat till den svenska skolan i Moskva. 

Tanken är (som redan tidigare beskrivits här på bloggen) att barn som går i icke-svensk skola ska kunna ta del av ett distansprogram i svenska språket med en förälder eller annan vuxen som handledare. Material, program, support och kunskapsutvärdering står programmet dvs Christian och Göran för.
Svenska läroplanen

Inom kort kommer en inbjudan att gå ut till alla svenskar i Moskva inkluderat inbjudan till en lördag i juni då deltagande barn kommer att bli individuellt utvärderade i svenska språket för att anpassa material och program till vars och ens nivå och ambitioner.

Tack till Göran och Christian för fint arbete och entusiasm hittills, vi önskar allt gott för detta projekt!

Mer info: kontakta Göran Holm pa sudistans@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar