söndag 13 januari 2013

SWEA Internationals kommitteer söker nya ledarmöter

Det är kul att vara med i ett internationellt sammanhang och påverka SWEA framåt, se nedanstående. Du måste inte ha varit medlem i SWEA Moskvas styrelse för att anmäla ditt intresse! Engagemang är kul!
Hälsar Anna, ordförande SWEA MoskvaValberedningen söker kommittémedlemmar för 2013

Kära Sweor,

Nu är det dags att anmäla ditt intresse av att ta del i någon av SWEA internationals kommittéer. Kandidaterna utses på årsmötet i Berlin i April 2013 och mandattiden är på två år.

VEM KAN SÖKA?
Medlemmarna i kommittéerna skall vara Sweor intresserade av, och gärna med specialkunskaper inom, kommittéernas uppdragsområden.

VARFÖR SKA DU SÖKA?
Det är både roligt och lärorikt att sitta med i en kommitté. Här får Du verkligen en känsla för SWEAs betydelse som internationell organisation med kontakter och samarbete över hela världen. Det är genom kommittéarbete Du kan vara med och påverka SWEAs utveckling och framtid på såväl det internationella som på det regionala och lokala planet. Arbetsintyg utfärdas. Erfarenhet av internationellt arbete inom SWEA anses vara en merit.

HUR SKA DU SÖKA?
För att Valberedningen skall kunna nominera kandidater till väl fungerande kommittéer, behöver vi veta inom vilka områden Du skulle vara intresserad att göra en insats. Nedan finner Du en uppställning över kommittéerna och en kort sammanfattning av deras uppdrag. Vi ber Dig att så snart som möjligt, men senast 15 februari 2013, meddela oss vilken eller vilka kommittéer som Du skulle kunna tänka Dig att ingå i och rangordna dem efter Ditt intresse.

VILKA KOMMITTÉER KAN DU SÖKA TILL?

Finanskommittén: Förvaltar och investerar SWEA Internationals tillgångar. Finanskommittén består av SWEAs skattmästare och fondförvaltare samt som sammankallade en SWEA-medlem med goda kunskaper och bakgrund inom fondförvaltning och ekonomi. Kommittén ska också granska lokalavdelningarnas ansökningar om bidrag till resekostnader för dess representant till Världsmötet och ger efter beräkningar styrelsen sin lista på föreslagna bidragsmottagare.
PR-Kommittén: Sprider information om SWEA internt och externt via pressmeddelanden, broschyrer, kontakter och SWEAs webbsida. Den uppdaterar befintligt PR-material och utformar nytt samt ombesörjer även andra trycksaker och informationsmaterial till organisationen. PR kommittén har också till uppgift att kontrollera avdelningarnas eventuella PR material.
Produktkommittén: Tar emot förslag, granskar, godkänner och presenterar nya SWEA-produkter på webbsidan.
Redaktionskommittén: Ansvarar för utformning, innehåll, annonsförsäljning och ekonomi inom SWEAs mediablock; SWEA Forum, webbsidan och SWEA-Nytt.
Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för Studier av Interkulturella Relationer: Utannonserar samt handlägger information och ansökningar vid val av den interkulturella stipendiaten. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom i samband med utdelningen av stipendiet.
Kommittén för Litteraturstipendiet: Utannonserar samt handlägger information och ansökningar vid val av litteraturstipendiaten. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom i samband med utdelningen av stipendiet.
Sigrid Paskell Stipendiekommittén: Handlägger förslag på kandidater till detta stipendium i Scenkonsterna, d.v.s. sång, dans, musik och skådespeleri. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom i samband med utdelningen av stipendiet.
Kommittén för Årets Svenska Kvinna: Handlägger förslag på kandidater till utnämningen av "Årets Svenska Kvinna" (“ÅSK”), en kvinna som på ett framträdande sätt bidragit till att stärka banden mellan Sverige och ett annat land. SWEA International Styrelse utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med ÅSK och agerar som värdinna för henne i samband med utdelningen som oftast sker under Sverigemiddagen.
Stadgekommittén: Ansvarar för uppdatering av SWEAs stadgar och kontrakt samt bistår avdelningarna med rådgivning i stadgefrågor i nära samarbete med SWEAs juridiska rådgivare.
För frågor etc. kontakta Valberedningen:

Birgitta Sigfridsson-Harquail, smk  sigfridsson.harquail@gmail.com
Ankin Häusler ankin.haeusler@gmx.de
Madeleine Svensson mesvensson@hotmail.com
Åsa Lena Lööf asaloof@aol.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar